Ayelteks Güvenlik Sistemleri AŞ. olarak hizmetlerimiz kapsamında, müşterilerinin isteklerini zamanında ve eksiksiz karşılatan ve bu amaçla ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi gerekliliklerini yerine getiren bir kurum olarak;

Müşterilerinin memnuniyetini artırmayı, müşteri tatminini sağlayarak bunu sürekli kılmayı,
Süreç odaklı yönetim anlayışını benimseyerek verimliliği sağlamayı,
Sahip olduğu deneyim ve bilgi birikimini kullanarak, üstün teknolojik özelliklere sahip ekipman ve standart üstü kalitede personelle, maliyet - performans açısından etkin ve özgün ürünler ve hizmetler sunmayı,
Yüksek güvenilirlik kriterleriyle uyumlu sistemler tasarlayıp oluşturmayı,
Tüm çalışanları ile birlikte katılımcı ve değişime açık bir ortam yaratmayı,
Topluma ve çevreye saygılı olmayı,

Tüm faaliyet ve süreçlerinde sürekli iyileşme ve gelişmeyi taahhüt ederiz.